Personuppgifter, såsom namn, leveransadress, telefonnummer samt e-mailadress som lämnas vid registrering, behandlas konfidentiellt. Uppgifterna används enbart vid kommunikation med dig som kund såsom vid leveransuppföljning och informationsutskick. Inga uppgifter lämnas ut till tredje part. Detta i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).